de voordeur van het Ydershoes is vanuit of vanachter een rolstoel niet te openen26 juni 2015: In een Multi Functionele Accommodatie (MFA) worden verschillende activiteiten in een dorp of wijk onder één dak gebracht. Je mag verwachten dat zo’n gebouw met een openbare functie goed toegankelijk is. Een rondje van VN panellid Lisa door het Ydershoes in haar dorp leert dat dat niet vanzelf goed (genoeg) gaat. Er is duidelijk wel nagedacht over toegankelijkheid. Maar vanuit of vanachter een rolstoel zijn de voor- en liftdeur niet goed te openen. Achter enkele nooddeuren bevinden zich stalen trappen. En de deurkozijnen zijn met 90 cm wel erg smal als 88 cm al een gangbare breedte is voor rolstoelen. Het VN panel Tynaarlo ziet er een uitdaging in om tot een zodanige samenwerking met de gemeente te komen dat onnodige missers bij nog te bouwen MFA’s worden voorkomen.

juni 2015: Er was even een pas op de plaats met het VN panel in Winsum. Maar in juni zetten, kwartiermaker Jos Voppen, Rob Higler van het platform gehandicaptenbeleid en Amber Nijhoff vol de schouders onder het initiatief. Er komt veel op gemeenten af, zo ook op Winsum. En een uur kan maar eenmaal besteed worden. Winsum krabde zich dus nog eens goed acher de oren voor ze zich volmondig commiteerde. Toen duidelijk werd dat benodigde energie vooral van de doelgroep zelf en betrokkenheid net zo goed van ondernemers en verenigingen komt, was er snel groen licht. Een start in een lokaal etablissement en kennismaking met een wethouder Marc Verschuren volgden snel daarop. De ambitie is uitgesproken dat in oktober ook in Winsum een panel is geformeerd.

11 juni 2015: In de gemeente Súdwest-Fryslân wordt het beleid gevolgd dat goed naar burgers in kwetsbare posities wordt geluisterd. In deze grote fusiegemeente functioneren 7 decentrale raden die het centrale WMO platform voeden met de geluiden die zij lokaal in de samenleving oppikken. Ook de cliëntenraad Wet Werk en Bijstand is goed georganiseerd met een klankbordgroep van 150 cliënten verspreid over de regio. En dan is er ook nog de adviescommissie toegankelijkheidsbeleid (SIG) die heel gestructureerd knelpunten naar en in openbare gebouwen in de gemeente in kaart brengt en daar met het gemeentebestuur afspraken over maakt. Tijdens een door de gemeente georganiseerd gesprek met genoemde organisaties kwam al gauw de vraag op wat een VN panel nog kan toevoegen? Wederzijds is er te veel belangstelling om elkaar links te laten liggen.

12 maart 2015: Esbeukman Training en Coaching heeft de opdracht verworven om VN panels te gaan trainen. Een werkgroep van ervaringsdeskundigen stelde het programma van eisen voor de training samen. Verschillende trainingsbureaus hebben daarna een voorstel ingediend. Een belangrijk beoordelingspunt was de omgang met "diversiteit". Bijzonder voor een VN panel is immers de diversiteit in de groep. De scholing heeft het karakter van een training on the job. De training is bij uitstek geschikt om een panel werkende weg vorm te geven en op gang te brengen.

Eind december 2014 vertelde VN ambassadeur Piet Faber (vooriedereen.nu) secretarissen van Groninger gemeenten over het plan VN panels in positie. In februari ging gemeentesecretaris Bolt van Winsum in gesprek met de Coalitie voor Inclusie. Die wilde wel. Piet onderzoekt nu het draagvlak in de gemeente om de slagingskans van een VN panel vast te stellen. Tegenwerking van gevestigde ordes ligt op de loer. En een gemeentesecretaris kan wel willen, maar hoe denken zijn medewerkers er over om zich in te stellen op meer frequente contacten met burgers met een handicap?

Een delegatie van het VN panel Tynaarlo maakte op 16 februari kennis met het bestuur van de gemeente in de persoon van wethouder Berrends (inkomen, zorg en ondersteuning). Het pannel lichtte de stand van zaken van haar ontwikkeling toe en vertelde over onderwerpen waarover zij in het panel in gesprek zijn. De wethouder besprak met het panel het voornemen om naar een nieuwe adviesstructuur te willen werken. Naar aanleiding van de decentralisaties en de komst van het VN panel is het nodig om de huidige WMO adviesraad te heroverwegen. Het panel kreeg de vraag mee naar huis om het gemeentehuis op toegankelijkheid te gaan toetsen.

Tynaarlo wil een gemeente zijn voor iedereen. De inclusieborrel is bestemd voor iedereen die inclusie wil ervaren en meer wil weten over het VN panel Tynaarlo.

Het VN panel is in februari van start gegaan. Marit Heikamp is lid van het panel in Tynaarlo. Op haar initiatief wordt deze borrel georganiseerd. Tijdens de borrel vertellen leden over het VN panel en het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Dit VN Verdrag is de aanleiding om het panel in de gemeente in te stellen. Iedereen is na Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van harte welkom. Voor de innerlijke mens wordt gezorgd. Download hier de flyer.

16 december 2014 Periodiek komt een groep mensen uit Tynaarlo bij elkaar die samen het VN panel voor de gemeente aan het vormen is. De afgelopen anderhalve maand hebben 6 mensen zich al bereid verklaard in het panel zitting te nemen. De ambitie is om circa 15 mensen te enthousiasmeren.

In de groep direct betrokkenen is veel energie. Tijdens de laatste vergadering is daarom besloten dat het van belang is dat het VN panel feitelijk van start gaat en een eigen gezicht krijgt. Begin januari maken de panelleden van het eerste uur daarom kennis met elkaar.

Sommige panelleden maakten de afgelopen weken al kennis met enkele wethouders. Daarbij kwamen al onderwerpen ter sprake waar de gemeente ook graag haar steentje aan bijdraagt. Zo worden er nu afspraken gemaakt om net als Zuidlaren, ook Eelde en Vries "geleidehondvriendelijk" te maken. Dat wil zeggen dat winkeliers hun bedrijven gaan openstellen voor geleidehonden en hun bazen. Een ander voorbeeld is dat actie wordt ondernomen om te toenemende chaos door obstakels op de trottoirs in het winkelgebied van de dorpen aan te pakken. Dit hindert mensen die slecht ter been zijn, in een rolstoel zitten of met een kinderwagen gebruik willen maken van het trottoir.

Op deze manier is het VN panel aan het oefenen in haar rol. Het valt dus te verwachten dat de panelleden zich in januari al gaan buigen over de dingen die zij gezamenlijk belangrijk vinden qua toegankelijkheid.

foto van Henk Berends3 december 2014 Een groepje mensen uit Tynaarlo buigt zich momenteel over de opbouw van het VN panel. Één van hen interviewde wethouder Henk Berends van inkomen, zorg & ondersteuning. Het interview kunt u hier in MS Word formaat lezen. Henk Berends is de wethouder die op 28 oktober namens B&W de instemming met het plan uitsprak.

Onlangs zijn de panelleden van het eerste uur kennis gaan maken met Henk Berends. Zij hebben afspraken gemaakt over de benadering van het ambtelijk apparaat van de gemeente. In de tweede helft van januari 2015 wordt door de wethouders een ontmoeting georganiseerd tussen enkele ambtenaren, een aantal panelleden en de Coalitie voor Inclusie. Het doel van die ontmoeting is om te verkennen hoe het VN panel breed in de gemeente goed te laten landen.

12 december 2014 Vandaag kwamen 17 van de 23 gemeentesecretarissen van Groninger gemeenten bijeen in Winsum. VN ambassadeur Piet Faber heeft hen over het aanstaande VN Verdrag verteld en ook de ins en outs van het VN panelplan behandeld. Piet heeft de gemeenten uitgedaagd om met het verdrag aan de slag te gaan. In januari wordt dit vervolgd met enkele geïnteresseerde gemeenten.

12 november 2014 Vandaag verschijnt in het huisaanhuisblad De Oostermoer een artikel over het VN panel Tynaarlo. Met wervingsflyers worden geïnteresseerde inwoners opgeroepen zich als kandidaat te melden. Ook het netwerk van de Coalitie voor Inclusie en VN ambassadeurs wordt ingeschakeld om mensen te bereiken.