7 november 2015: Het VN panel Winsum kwam in actie tijdens een Inspiratiemarkt voor zorg & ondersteuning voor de inwoners van Winsum. Doel was het peilen van de ervaringen met 'het keukentafelgesprek' en het werven van nieuwe panelleden.

In de nieuwe WMO is de gemeente verplicht om bij keukentafelgesprekken maar ook in andere situaties een onafhankelijk cliëntenadviseur aan te bieden.
Veel mensen weten dit niet.
De zorgvragenden kunnen zelf kiezen wie ze als onafhankelijk cliëntenadviseur willen. De gemeente heeft dit jaar aan de organisatie MEE budget gegeven om deze functie te vervullen. De kosten voor het gebruik van een cliëntenadviseur bij de keukentafelgesprekken zijn voor rekening van de gemeenten.

In een gezellige sfeer maakten de bezoekers van de markt kennis met het VN panel en ontstonden gesprekken over zorg en het VN verdrag inzake de rechten personen met een beperking. Wilt u uw ervaringen delen over het keukentafelgesprek? Vertel dan uw verhaal op het VN vertelpunt.