11 juni 2015: In de gemeente Súdwest-Fryslân wordt het beleid gevolgd dat goed naar burgers in kwetsbare posities wordt geluisterd. In deze grote fusiegemeente functioneren 7 decentrale raden die het centrale WMO platform voeden met de geluiden die zij lokaal in de samenleving oppikken. Ook de cliëntenraad Wet Werk en Bijstand is goed georganiseerd met een klankbordgroep van 150 cliënten verspreid over de regio. En dan is er ook nog de adviescommissie toegankelijkheidsbeleid (SIG) die heel gestructureerd knelpunten naar en in openbare gebouwen in de gemeente in kaart brengt en daar met het gemeentebestuur afspraken over maakt. Tijdens een door de gemeente georganiseerd gesprek met genoemde organisaties kwam al gauw de vraag op wat een VN panel nog kan toevoegen? Wederzijds is er te veel belangstelling om elkaar links te laten liggen.