CVI-logo-panelsOp 1 juni 2014 startte de Coalitie voor Inclusie met het project VN panels in positie. In dit project wordt op drie plaatsen in Noord-Nederland geëxperimenteerd met de Algemene Verplichting no. 3 uit het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Algemene Verplichting no. 3

poster VN panels in positie"Bij de ontwikkeling en implementatie van wetgeving en beleid tot uitvoering van dit Verdrag en bij andere besluitvormingsprocessen betreffende aangelegenheden die betrekking hebben op personen met een handicap, plegen de Staten die Partij zijn nauw overleg met personen met een handicap, met inbegrip van kinderen met een handicap."

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met projectcoördinator Jeroen Veltheer, 06-21878297, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het projectplan kunt u hier downloaden.

Meer informatie over VN panels in positie

Een VN panel is een groep mensen met diverse beperkingen die in dezelfde gemeente wonen. Een VN panel biedt zich actief aan om betrokken te zijn als de gemeente plannen maakt die het leven van mensen met een beperking raken. In het VN Verdrag is dit uitgebreid uitgewerkt in 33 artikelen.

Eigen kracht

Het VN Verdrag legt verantwoordelijkheid voor een inclusieve samenleving niet alleen bij de overheid en het bedrijfsleven, maar ook bij de mensen (met beperkingen) zelf. Eigen kracht stimuleren is een wezenlijk element van de verschillende transities in de zorg die Nederland heeft ingezet. Het VN Verdrag legt daarvoor het fundament en geeft daarmee richting aan ontwikkelingen.

Waarom

Experimenteren met Algemene Verplichting no. 3 is van belang omdat de behartiging van belangen van mensen met handicaps op heel veel plaatsen nog niet goed uit de verf komt. 
Er is veel onvrede onder lokale, specifieke belangenorganisaties over hun betrokkenheid op dit moment. De focus van een WMO adviesraad is te smal uit het gezichtspunt van het VN Verdrag. En door ontwikkelingen bij veel WMO adviesraden voelen mensen zich lang niet altijd goed vertegenwoordigd. Werkgroepen Toegankelijkheid doen belangrijk werk, maar beperken zich tot fysieke toegankelijkheid. Het VN Verdrag is breder en gaat over het recht van ook mensen met een beperking om volledig en volwaardig in de samenleving mee te doen.

Met het project VN panels in positie komt er zicht op vormen waarin de directe betrokkenheid van burgers met beperkingen op alle voor hen relevante gebieden effectief gestalte kan krijgen.

Waar

Vanuit het project VN panels in positie zoeken we drie gemeenten in Noord-Nederland die na de zomervakantie 2014 met dit plan aan de slag willen. Wie het eerst komt, maalt ook het eerst. Het initiatief om mee te doen kan uitgaan van een gemeentebestuur, maar ook van het bedrijfsleven of van een andere groep uit de samenleving in een gemeente.

Support

Dit project wordt mogelijk gemaakt door samenwerking met het VSBfonds, het Fonds Verstandelijk Gehandicapten en het Revalidatiefonds. De doelstellingen van deze fondsen sluiten zeer goed aan op het plan met de VN panels. Zij dragen twee jaar de kosten die met het vormen, opleiden en coachen van VN panels gemoeid zijn. Dat vinden wij fantastisch! Meer informatie over deze fondsen vindt u hier.

Wilt u meer informatie over het VN Verdrag?

Lees de flyer: Verdrag in vogelvlucht.

www.coalitievoorinclusie.nl
www.vnverdragwaarmaken.nl

linkedin-icoon Coalitie voor Inclusie

twitter @cvinclusie