Het Verdrag

Bijna alle landen van de wereld werken samen in de Verenigde Naties (VN). De VN legt regels vast in internationale wetten. De VN heeft op 13 december 2006 een verdrag gemaakt voor de rechten van mensen met een beperking. Hierin is afgesproken dat mensen met een beperking net als iedereen recht hebben op een goed leven en gewoon meedoen. De landen zeggen daarmee dat mensen allemaal verschillend zijn en toch gelijkwaardig.

In de wereld zijn er al 158 landen die het verdrag ondertekend hebben en al 147 landen die het verdrag geratificeerd hebben, waaronder de meeste Europese landen. Een ander woord voor ratificeren is bekrachtigen. Dat is belangrijk om je als land te verplichten om echt met het verdrag aan de slag te gaan. Lees meer over wat het VN verdrag betekent voor ons land in deze flyer (word of pdf). 

Wereldkaart met overzicht ondertekeningen en ratificaties.