In juli 2016 is het verdrag eindelijk geratificeerd. Naast de ratificatie is het van groot belang om Nederland bekend te laten worden en bewust te maken van het bestaan en noodzaak van de rechten van mensen met een beperking. Als ambassadeur van het VN verdrag draag je in je eigen lokale situatie en vanuit je eigen mogelijkheden hieraan bij. Op dit moment zijn er meer dan 100 VN Ambassadeurs. 

Ambassadeurs hebben kennis van het VN Verdrag. Basaal of meer diepgaand, dat verschilt per ambassadeur. Het zijn zowel mensen met als zonder beperking. Iedere ambassadeur bepaalt zelf wat hij / zij kan en wil bijdragen en de condities waaronder hij optreedt. VN ambassadeurs werken op vrijwillige basis of vanuit de organisatie waarvoor zij werken.