De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties. Wilt u de Coalitie steunen bij haar werk dan kan dat middels een donateurschap. Dit is gezien de noodzakelike activiteiten rondom de ratificatie van het VN verdrag hard nodig. Als donateur ben je lid van het netwerk van de Coalitie en zijn de volgende zaken in je voordeel:

  • Vermelding op de website www.coalitievoorinclusie.nl van je organisatie/naam en logo inclusief website.
  • Mogelijkheid om je profiel in te vullen en zichtbaar te maken op de website en zo te laten zien waar jij of je organisatie een bijdrage levert aan de missie van de coalitie.
  • Gratis toegang tot bijeenkomsten.
  • Toegang tot de donateursbijeenkomst en de consultatieve bijeenkomst die minimaal eenmaal per jaar worden georganiseerd.
  • Voorrang bij andere activiteiten die georganiseerd worden.
  • Attendering op belangrijke ontwikkelingen, uitkomsten overleggen etc. Deze worden via het Donateursbericht verspreid. 
  • Mogelijkheid om deel te nemen aan of bijdrage te leveren op bijeenkomsten rondom concrete beleidsthema's.
  • Coalitienieuws, minimaal 3x per jaar. 

Meer lezen over het donateurschap: pdfof word

Makkelijk te lezen informatie over het donateurschap: pdf of word.

Download het inschrijfformulier:pdf of word of meld u hieronder online aan (formulier werkt momenteel niet!)

Aanmeldingsformulier Donateurschap Coalitie voor Inclusie

* verplicht

verklaart hierbij donateur te worden van de Coalitie voor Inclusie. Dit donateurschap wordt aangegaan voor de duur van: *

Per jaar wordt een bedrag gedoneerd van

of het donateurschap wordt in natura vervuld te weten door de volgende werkzaamheden te verrichten voor de Coalitie voor Inclusie.

 

Het penningmeesterschap van de Coalitie voor Inclusie is via de Stichting Inclusie Nederland ondergebracht bij stichting De Zijlen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nr. 02058791

Zodra dit formulier is ontvangen bij De Zijlen, ontvangt u een factuur voor bedragen boven de €25.

Voor bedragen onder de €25 kunt u het bedrag rechtstreeks overmaken op bankrekening: NL23RABO014.52.32.891 o.v.v. Donateurschap Coalitie voor Inclusie.