De Coalitie voor Inclusie zoekt een coördinator.
De Coalitie voor Inclusie is een breed gedragen beweging van mensen en organisaties, die op een positieve manier de uitdagingen in onze samenleving aangaat en actief samen wil werken om een inclusieve samenleving te bevorderen.
De Coalitie voor Inclusie werkt aan het verbeteren van de samenleving en de mogelijkheden van deelname daaraan voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking. Maar ook ouderen en anderen die tijdelijk of langdurig beperkingen ondervinden vallen hieronder.
De Coalitie voor Inclusie neemt het initiatief én biedt ruimte voor praktische en concrete invullingen met betrekking tot inclusie, die van invloed zijn het leven van mensen zelf en op politieke- en beleidsagenda’s.
Stichting Inclusie Nederland is opgericht om de Coalitie een juridische basis te geven en om de Coalitie te faciliteren. Op deze webpagina vindt je alle informatie over de onderlinge verhouding: http://www.coalitievoorinclusie.nl/wat_coalitie.html

Taken van de coördinator
• De coördinator is de spin in het web van de Coalitie voor Inclusie. Initieert en onderhoudt het contact met en tussen de leden van het netwerk en met de buitenwereld. Is de linking-pin tussen het netwerk, de buitenwereld en het SIN bestuur.
• De coördinator heeft overzicht, verdeelt de taken, organiseert of delegeert, communiceert en bewaakt.
• Ambtelijk secretaris – het voorbereiden en verslag leggen van bestuursvergaderingen en het uitzetten en bewaken van actiepunten in het netwerk.
• Mailverkeer onderhouden om te verbinden, uitzetten van activiteiten en bewaken van uitvoering.
• Het bewaken van de financiën van Stichting Inclusie Nederland, samen met de penningmeester.
• Samen met bestuursleden fondsen werven en het onderhouden van communicatie met donateurs.
• Het organiseren van netwerkvergaderingen.

Profiel
• Heeft gedegen kennis van het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
• Netwerker.
• Gedijt in een ongeorganiseerde omgeving/beweging.
• Sensibel voor wat er in het netwerk en in de buitenwereld omgaat en in staat hiermee (pro)actief om te gaan.
• Zorgvuldig, integer en accuraat.
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

Inzet
Normaliter 10-12 uur per week. In de opstartfase van projecten of bij het organiseren van grotere activiteiten kan de inzet hoger zijn. De Coalitie heeft geen vast werkplek. De coördinator werkt van huis uit. Bestuursvergaderingen vinden plaats in midden Nederland.

Beloning
Afhankelijk van kennis en ervaring. De Coalitie biedt geen vast dienstverband. De coördinator factureert maandelijks de werkelijk gemaakte uren.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Eline Groenheijde, mobiel 06-12075334.
Uw reactie graag vóór 16 oktober 2016 naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Klik hier als u het profiel in Word of PDF wilt nalezen.

Acquisitie naar aanleiding van dit bericht wordt niet op prijs gesteld.

De Partij van de Arbeid en Christen Unie dienen een wetsvoorstel is voor het erkennen van gebarentaal als officiële taal. Volgens de partijen is erkenning nodig omdat ruim 15.000 Nederlanders gebarentaal gebruiken. Met de erkenning, vergelijkbaar met die van het Fries, moet bijvoorbeeld de overheid gebarentaal gaan toepassen.

http://www.msn.com/nl-nl/nieuws/nationaal/christenunie-en-pvda-erken-gebarentaal/ar-BBwVejn?li=AA5a7a&ocid=spartandhp

 

Doe 14 juli mee aan selfie-actie VN-verdrag
Het is bijna zover! Op 14 juli 2016 wordt het VN-verdrag echt van kracht in Nederland. Op 21 januari van dit jaar stemde de Tweede Kamer in met het verdrag, gevolgd door de Eerste Kamer op 12 april.
Met selfies willen we laten zien dat Nederland vanaf die datum toegankelijk wordt. Maak daarom op 14 juli een selfie en laat zien dat je blij bent met de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking: “#Nederland wordt ook toegankelijk dankzij het #VNverdrag!”

Maak een selfie en verstuur een tweet
De Coalitie roept iedereen op om op 14 juli een selfie te maken. Het maakt niet uit waar je bent, zorg voor een leuke achtergrond en twitter de naam van je woonplaats (voorafgegaan door een hashtag, #) in combinatie met de tekst ‘wordt ook toegankelijk dankzij het #VNverdrag!’. Op deze manier help je mee om te laten zien dat héél Nederland toegankelijker en inclusiever wordt, dankzij het VN-verdrag.

In 4 stappen naar een leuke tweet:
Maak op 14 juli een selfie;
Log in op Twitter en schrijf als je bijvoorbeeld in Groningen woont: #Groningen wordt ook toegankelijk dankzij het #VNverdrag.
Voeg je selfie toe, bij voorkeur als je bijvoorbeeld in Groningen woont met als achtergrond een herkenbare plaats, zoals de Martinitoren;
Verstuur je tweet op 14 juli.

Duizenden kinderen zitten 'volstrekt onnodig' thuis doordat een deel van de scholen en gemeenten onvoldoende zijn best doet een passende onderwijsplek te vinden. Dit zegt voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert, die de thuiszittersproblematiek de afgelopen maanden bestudeerde.

http://www.volkskrant.nl/binnenland/duizenden-kinderen-zitten-volstrekt-onnodig-thuis~a4387972/

 

Vind de tekst in Word of PDF van Aandacht voor Iedereen Kennisdossier 16: Arbeid door mensen met een arbeidsbeperking; een overzicht en blik vanuit cliëntenperspectief bij VN informatie/Informatie VN Verdrag/Werk.

Nederland heeft het ‘VN-verdrag rechten van mensen met beperkingen’ dit jaar geratificeerd (bekrachtigd). Vilans heeft een kennisdossier over het VN-verdrag gemaakt voor het programma Aandacht voor iedereen.

Naast de landelijke overheid zijn ook gemeenten, werkgevers, Wmo-raden, lokale belangenorganisaties en burgergroepen verplicht om te werken aan een inclusieve samenleving.

VN-verdrag in praktijk brengen

In het dossier leest u hoe gemeenten, Wmo-raden en lokale belangenorganisaties het VN-verdrag toepassen. We laten de samenhang met andere (decentrale) wet- en regelgeving zien. Verder bevat het suggesties, tips, voorbeelden en links naar handige websites om het VN-verdrag lokaal in de praktijk te brengen.

Het pdf bestand (Kennisdossier 13) is ook te vinden op deze website bij het tabblad VN Informatie - Informatie VN verdrag - Gemeenten - Toolkit voor gemeenten.

De diversiteit binnen scholen neemt toe. Er komen meer kinderen met een beperking. Hoe zorgen we voor een welkom en sociaal klimaat in de klas en op het schoolplein? Zet zoekt voortdurend naar ideeën voor een nieuwe aanpak. De crux zit hem in verschillen overstijgen en leerlingen verbinden, zo bleek tijdens een inspiratiesessie met experts van binnen en buiten het onderwijs.

De wetsvoorstellen Verplichte GGZ, Zorg en Dwang en Forensische Zorg staan op de politieke agenda van de Eerste en Tweede Kamer.

Stichting Mind Rights stelt dat de discussie niet moet gaan over dwang, maar over het organiseren van goede zorg. In een petitie vraagt ze om intrekking van deze wetsvoorstellen.

Wilt u meer weten of steunt u dit standpunt, klik dan hier.

Op youtube vindt u de Engelstalige keynote speech van Jolijn Santegoeds tijdens ECMH 2016 https://www.youtube.com/watch?v=jvfqhaoncR4&feature=youtu.be

In deze Engelstalige powerpoint presentatie kunt u lezen wat het VN verdrag betekent voor de GGZ en het wetsvoorstel.

Movisie heeft een handige kaart gemaakt waarin wordt verteld wat je rechten zijn wanneer je met de WMO te maken krijgt en hoe je kunt een klacht kunt indienen.

Wie wil meedoen met de meedenkgroep van het Fonds Verstandelijke Gehandicapten?
Het is vier keer per jaar een middag.
Je krijgt €25,00 vergoeding en je reiskosten vergoed.
Heb je zin meld je aan via de bijlage  (PDF).

De jongerenafdeling van ENIL (the European Network on Independant Living - Europees Netwerk voor Onafhankelijk Leven) onderzocht de behoefte aan seksualiteit en relaties bij 22 jonge mensen met een handicap uit 13 Europese landen.

In dit Engelstalige filmpje The Last Taboo (Het Laatste Taboe) spreken ze zich uit. Het filmpje is ondertiteld in het Engels.

Hier vind je een internetlink naar de uitgeschreven tekst van de film, in het Engels. Of als je liever een Word document leest klik dan hier.

Het VN comité heeft toelichting nr. 4 op artikel 24 over onderwijs van het IVRPH aangenomen dat inclusief onderwijs tot norm stelt!

Toelichting nr. 4 stelt dat "alleen inclusief onderwijs zorg draagt voor zowel kwalitatief goed onderwijs als de sociale ontwikkeling van mensen met een beperking, en garantie biedt op de universele en zonder uitzondering toegepaste het recht op onderwijs".

..“that only inclusive education can provide both quality education and social development for persons with disabilities, and a guarantee of universality and non-discrimination in the right to education.”

Amber Bindels van Wij Staan Op! en Xavier Moonen, lector Inclusie van Mensen met een Verstandelijke Beperking gaan in gesprek met Mijn Gezondheidsgids over Gelijkwaardigheid en de rol van het VN verdrag.

Volgend jaar maart zijn er weer landelijke verkiezingen.
De LFB wil graag jullie ervaringen over stemmen horen.
Zodat de LFB dit kan mee nemen bij hun belangenbehartiging.
Het invullen van de vragenlijst kost maar 5 à 10 minuten.
Wil jij deze vragenlijst graag voor 8 september invullen?

Dank je wel!

In dit youtube filmpje zijn Jacqueline Kool en Sofie Sergeant in gesprek over het lijf, waar soms iets mee is. Waar schuurt het, waar wringt het, waar knarst het, waar piept het?  Waar is het vervelend, waar is het glad als we het hebben over beperking, handicap of ziekte in deze maatschappij?

Voor alle ondernemers, managers en professionals met interesse in inclusieve arbeidsorganisaties.

We staan met zijn allen voor een enorme opgave op de arbeidsmarkt. Steeds meer mensen ervaren een grote afstand tot de arbeidsmarkt omdat ze niet kunnen voldoen aan de hoge eisen. Tegelijkertijd hebben steeds meer bedrijven moeite om vacatures in te vullen.

Een van de oplossingen is een inclusieve arbeidsorganisatie, waarin iedereen tot zijn recht komt, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een organisatie waarin iedere medewerker naar eigen vermogen en op zijn eigen manier een bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat. Inclusiviteit werkt, daar zijn wij van overtuigd. En u?

Hoe werkt inclusiviteit eigenlijk? En waarom zou een organisatie inclusief moeten worden? Hoe realiseren we meer inclusieve arbeidsorganisaties in Nederland zodat we minimaal de banenafspraak waar kunnen maken? Wat kunt u doen? Hoe kan het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie u hierbij helpen? Daarover gaat het congres ‘Inclusiviteit Werkt!’ dat het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie op 30 september 2016 organiseert.

Over het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie
Deze dag wordt ook het formele startschot gegeven voor dit nieuwe kennisplatform. Het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie is verbonden aan de Universiteit Maastricht en wordt ondersteund door UWV. Het expertisecentrum voorziet organisaties en professionals in participatievraagstukken van kennis en expertise over inclusieve arbeidsorganisaties. Zodat ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gewoon mee kunnen doen.

Het Right to Challenge (RtC) biedt bewoners en buurtinitiatieven de mogelijkheid om zorg- en ondersteuningstaken over te nemen en betrokken te worden bij de uitvoering van Wmo-beleid. In Nederland is het RtC een relatief nieuw fenomeen waarover zowel buurtinitiatieven als gemeenten nog veel vragen hebben. Wij, Movisie en LSA bewoners ontwikkelden daarom in opdracht van het ministerie van VWS het Kompas Right to Challenge in de Wmo.

Het kompas is voor gemeenten en buurtinitiatieven die interesse hebben in de werking van het Right to Challenge. U kunt hiermee onderzoeken of RtC antwoord biedt op uw vragen over een nieuw samenspel tussen burgers en de lokale overheid. Het kompas is samengesteld op basis van vragen van gemeenten en buurtinitiatieven. Het biedt 10 inspirerende praktijkvoorbeelden en interviews met burgerinitiatieven en gemeenten. U leest hierin meer over de verschillende denkrichtingen die er over RtC zijn. Daarnaast komen ook de oorsprong, het waarom en wat van RtC aan bod.

Rechten van alle mensen met een handicap

Speciaal een boek over de rechten van mensen met een beperking!
Mensenrechten gelden voor iedereen, maar het is vaak lastig voor mensen met een handicap om hun rechten ook te krijgen.
En daarom is er in 2006 een Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap gemaakt.
Onlangs heeft de Nederlandse overheid afgesproken beter op te gaan letten dat mensen met een beperking krijgen waar ze recht op hebben.

Een van die rechten is het recht op begrijpelijke taal! Daarom is dit boek over de rechten van mensen met een handicap dan ook geschreven in begrijpelijke taal.
Het boek wordt uitgegeven in een harde kaft en telt 48 pagina's.
Er staan ervaringsverhalen in, veel foto's en natuurlijk worden de belangrijkste regels uit het verdrag genoemd en uitgelegd.

Klik hier om het boek te bestellen.

Op 19 mei vond de ervaringsdag VN Panels In Beweging plaats in het gemeentehuis van Westerveld in Diever (Zuid West Drenthe). Hier kwamen 80 panelleden en geïnteresseerden in de panels bij elkaar om ervaringen te delen en elkaars vragen te beantwoorden. De raadszaal was hiermee tot de laatste stoel bezet. De dag verliep in een goede sfeer en gaf veel deelnemers energie om ook aan de slag te gaan.

In de middag is ook de "lokale inclusie-agenda" onderwerp van gesprek geweest in regionaal ingedeelde groepen. Dit is een nieuwe opdracht aan gemeenten van de Tweede Kamer om de indruk van vrijblijvendheid van het onderwerp tegen te gaan. Binnenkort vindt u hieronder op deze plaats links naar de opbrengsten van deze dag. Lees meer

De Coalitie zoekt een (technische) webmaster voor het beheer van de websites coalitievoorinclusie.nl en vnverdragwaarmaken.nl. Lees hier de profielbeschrijving. Ben je of ken je een webmaster die volledig thuis is in Joomla, neem dan vóór 20 augustus 2016 contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Sinds 2008 krijgen de levendig stille tekeningen van Marianne Schipaanboord aandacht van over de hele wereld. Verzamelaars kochten werk aan en tentoonstellingen werden georganiseerd. Haar werk is nog te zien tot 22 mei 2016 bij de expositie ‘The Museum of Everything’, in de Kunsthal Rotterdam.

In maart ging de film Paradijs Glaswater in première. Deze boeiende film schetst het beeld van een meervoudig gehandicapte vrouw die communiceert via haar tekeningen. Door in de huid van de hoofdpersoon te kruipen ervaart de kijker hoe Marianne Schipaanboord haar volkomen stille bestaan invult en beleeft. Een documentaire over de kracht van kunst. De kans om met talent, toch te kunnen communiceren met de buitenwereld. En tegelijkertijd om iets te tonen van de eigen binnenwereld.