Wie wil meedoen met de meedenkgroep van het Fonds Verstandelijke Gehandicapten?
Het is vier keer per jaar een middag.
Je krijgt €25,00 vergoeding en je reiskosten vergoed.
Heb je zin meld je aan via de bijlage  (PDF).

Het VN comité heeft toelichting nr. 4 op artikel 24 over onderwijs van het IVRPH aangenomen dat inclusief onderwijs tot norm stelt!

Toelichting nr. 4 stelt dat "alleen inclusief onderwijs zorg draagt voor zowel kwalitatief goed onderwijs als de sociale ontwikkeling van mensen met een beperking, en garantie biedt op de universele en zonder uitzondering toegepaste het recht op onderwijs".

..“that only inclusive education can provide both quality education and social development for persons with disabilities, and a guarantee of universality and non-discrimination in the right to education.”

Amber Bindels van Wij Staan Op! en Xavier Moonen, lector Inclusie van Mensen met een Verstandelijke Beperking gaan in gesprek met Mijn Gezondheidsgids over Gelijkwaardigheid en de rol van het VN verdrag.

Volgend jaar maart zijn er weer landelijke verkiezingen.
De LFB wil graag jullie ervaringen over stemmen horen.
Zodat de LFB dit kan mee nemen bij hun belangenbehartiging.
Het invullen van de vragenlijst kost maar 5 à 10 minuten.
Wil jij deze vragenlijst graag voor 8 september invullen?

Dank je wel!

In dit youtube filmpje zijn Jacqueline Kool en Sofie Sergeant in gesprek over het lijf, waar soms iets mee is. Waar schuurt het, waar wringt het, waar knarst het, waar piept het?  Waar is het vervelend, waar is het glad als we het hebben over beperking, handicap of ziekte in deze maatschappij?

Voor alle ondernemers, managers en professionals met interesse in inclusieve arbeidsorganisaties.

We staan met zijn allen voor een enorme opgave op de arbeidsmarkt. Steeds meer mensen ervaren een grote afstand tot de arbeidsmarkt omdat ze niet kunnen voldoen aan de hoge eisen. Tegelijkertijd hebben steeds meer bedrijven moeite om vacatures in te vullen.

Een van de oplossingen is een inclusieve arbeidsorganisatie, waarin iedereen tot zijn recht komt, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een organisatie waarin iedere medewerker naar eigen vermogen en op zijn eigen manier een bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat. Inclusiviteit werkt, daar zijn wij van overtuigd. En u?

Hoe werkt inclusiviteit eigenlijk? En waarom zou een organisatie inclusief moeten worden? Hoe realiseren we meer inclusieve arbeidsorganisaties in Nederland zodat we minimaal de banenafspraak waar kunnen maken? Wat kunt u doen? Hoe kan het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie u hierbij helpen? Daarover gaat het congres ‘Inclusiviteit Werkt!’ dat het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie op 30 september 2016 organiseert.

Over het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie
Deze dag wordt ook het formele startschot gegeven voor dit nieuwe kennisplatform. Het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie is verbonden aan de Universiteit Maastricht en wordt ondersteund door UWV. Het expertisecentrum voorziet organisaties en professionals in participatievraagstukken van kennis en expertise over inclusieve arbeidsorganisaties. Zodat ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gewoon mee kunnen doen.

Het Right to Challenge (RtC) biedt bewoners en buurtinitiatieven de mogelijkheid om zorg- en ondersteuningstaken over te nemen en betrokken te worden bij de uitvoering van Wmo-beleid. In Nederland is het RtC een relatief nieuw fenomeen waarover zowel buurtinitiatieven als gemeenten nog veel vragen hebben. Wij, Movisie en LSA bewoners ontwikkelden daarom in opdracht van het ministerie van VWS het Kompas Right to Challenge in de Wmo.

Het kompas is voor gemeenten en buurtinitiatieven die interesse hebben in de werking van het Right to Challenge. U kunt hiermee onderzoeken of RtC antwoord biedt op uw vragen over een nieuw samenspel tussen burgers en de lokale overheid. Het kompas is samengesteld op basis van vragen van gemeenten en buurtinitiatieven. Het biedt 10 inspirerende praktijkvoorbeelden en interviews met burgerinitiatieven en gemeenten. U leest hierin meer over de verschillende denkrichtingen die er over RtC zijn. Daarnaast komen ook de oorsprong, het waarom en wat van RtC aan bod.

Rechten van alle mensen met een handicap

Speciaal een boek over de rechten van mensen met een beperking!
Mensenrechten gelden voor iedereen, maar het is vaak lastig voor mensen met een handicap om hun rechten ook te krijgen.
En daarom is er in 2006 een Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap gemaakt.
Onlangs heeft de Nederlandse overheid afgesproken beter op te gaan letten dat mensen met een beperking krijgen waar ze recht op hebben.

Een van die rechten is het recht op begrijpelijke taal! Daarom is dit boek over de rechten van mensen met een handicap dan ook geschreven in begrijpelijke taal.
Het boek wordt uitgegeven in een harde kaft en telt 48 pagina's.
Er staan ervaringsverhalen in, veel foto's en natuurlijk worden de belangrijkste regels uit het verdrag genoemd en uitgelegd.

Klik hier om het boek te bestellen.

Op 19 mei vond de ervaringsdag VN Panels In Beweging plaats in het gemeentehuis van Westerveld in Diever (Zuid West Drenthe). Hier kwamen 80 panelleden en geïnteresseerden in de panels bij elkaar om ervaringen te delen en elkaars vragen te beantwoorden. De raadszaal was hiermee tot de laatste stoel bezet. De dag verliep in een goede sfeer en gaf veel deelnemers energie om ook aan de slag te gaan.

In de middag is ook de "lokale inclusie-agenda" onderwerp van gesprek geweest in regionaal ingedeelde groepen. Dit is een nieuwe opdracht aan gemeenten van de Tweede Kamer om de indruk van vrijblijvendheid van het onderwerp tegen te gaan. Binnenkort vindt u hieronder op deze plaats links naar de opbrengsten van deze dag. Lees meer

De Coalitie zoekt een (technische) webmaster voor het beheer van de websites coalitievoorinclusie.nl en vnverdragwaarmaken.nl. Lees hier de profielbeschrijving. Ben je of ken je een webmaster die volledig thuis is in Joomla, neem dan vóór 20 augustus 2016 contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Sinds 2008 krijgen de levendig stille tekeningen van Marianne Schipaanboord aandacht van over de hele wereld. Verzamelaars kochten werk aan en tentoonstellingen werden georganiseerd. Haar werk is nog te zien tot 22 mei 2016 bij de expositie ‘The Museum of Everything’, in de Kunsthal Rotterdam.

In maart ging de film Paradijs Glaswater in première. Deze boeiende film schetst het beeld van een meervoudig gehandicapte vrouw die communiceert via haar tekeningen. Door in de huid van de hoofdpersoon te kruipen ervaart de kijker hoe Marianne Schipaanboord haar volkomen stille bestaan invult en beleeft. Een documentaire over de kracht van kunst. De kans om met talent, toch te kunnen communiceren met de buitenwereld. En tegelijkertijd om iets te tonen van de eigen binnenwereld.

Doe 14 juli mee aan selfie-actie VN-verdrag
Het is bijna zover! Op 14 juli 2016 wordt het VN-verdrag echt van kracht in Nederland. Op 21 januari van dit jaar stemde de Tweede Kamer in met het verdrag, gevolgd door de Eerste Kamer op 12 april.
Met selfies willen we laten zien dat Nederland vanaf die datum toegankelijk wordt. Maak daarom op 14 juli een selfie en laat zien dat je blij bent met de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking: “#Nederland wordt ook toegankelijk dankzij het #VNverdrag!”

Maak een selfie en verstuur een tweet
De Coalitie roept iedereen op om op 14 juli een selfie te maken. Het maakt niet uit waar je bent, zorg voor een leuke achtergrond en twitter de naam van je woonplaats (voorafgegaan door een hashtag, #) in combinatie met de tekst ‘wordt ook toegankelijk dankzij het #VNverdrag!’. Op deze manier help je mee om te laten zien dat héél Nederland toegankelijker en inclusiever wordt, dankzij het VN-verdrag.

In 4 stappen naar een leuke tweet:
Maak op 14 juli een selfie;
Log in op Twitter en schrijf als je bijvoorbeeld in Groningen woont: #Groningen wordt ook toegankelijk dankzij het #VNverdrag.
Voeg je selfie toe, bij voorkeur als je bijvoorbeeld in Groningen woont met als achtergrond een herkenbare plaats, zoals de Martinitoren;
Verstuur je tweet op 14 juli.

Senada Halilčević, voorzitter van het EPSA (Europees Platform van mensen die voor hun eigen rechten opkomen) en vice-president van Inclusion Europe, was uitgenodigd om bij het Comité voor de rechten van personen met een beperking deel te nemen aan een panel gesprek over de-institutionalisering en ondersteuning om leven in de gemeenschap mogelijk te maken. Als overlevende van institutionalisering uitte zij haar eigen zorgen en die van Inclusion Europe aan, over de uitvoering van Artikel 19 van het Verdrag en pleitte zij voor gelijke mogelijkheden voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Lees hier de Nederlandse vertaling van haar toespraak.

 

Vind de tekst in Word of PDF van Aandacht voor Iedereen Kennisdossier 16: Arbeid door mensen met een arbeidsbeperking; een overzicht en blik vanuit cliëntenperspectief bij VN informatie/Informatie VN Verdrag/Werk.

Jelle (23) kan zeer moeilijk praten. Maar dat betekent niet dat hij geen verhaal te vertellen heeft. Vanwege een ernstige stofwisselingsziekte heeft hij moeite met communiceren. Via het project Cam on Wheels heeft hij geleerd hoe hij film kan inzetten om zijn verhaal te vertellen. Cam on Wheels leidt jongeren op tot professionele cameraman- vrouw.

Voor meer informatie over Cam on Wheels: https://www.nsgk.nl/wat-doet-nsgk/over-ons/onzeverhalen/verhaal-5-zeg-het-met-film

De diversiteit binnen scholen neemt toe. Er komen meer kinderen met een beperking. Hoe zorgen we voor een welkom en sociaal klimaat in de klas en op het schoolplein? Zet zoekt voortdurend naar ideeën voor een nieuwe aanpak. De crux zit hem in verschillen overstijgen en leerlingen verbinden, zo bleek tijdens een inspiratiesessie met experts van binnen en buiten het onderwijs.

Honderd keer solliciteren voor een stage of geweigerd worden in de kroeg, alleen maar omdat je een kleurtje hebt of een hoofddoek draagt. Veel jongeren hebben te maken met mechanismen van discriminatie en uitsluiting. Hoe eis je dan toch je plek op in de Nederlandse samenleving zonder te moeten kiezen tussen jouw verschillende culturen? This is me! organiseert een essaywedstrijd over deze thematiek en daagt jongeren uit hun verhalen te delen. Dominique Kok ging voor Nieuwwij.nl in gesprek met Jamila Achahchah, een van de initiatiefnemers van de essaywedstrijd.

Voor meer informatie: http://www.nieuwwij.nl/interview/essaywedstrijd-hoe-eis-plek-op-samenleving/

Movisie heeft een handige kaart gemaakt waarin wordt verteld wat je rechten zijn wanneer je met de WMO te maken krijgt en hoe je kunt een klacht kunt indienen.

Dinsdag 12 april 2016 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Bij de behandeling in de senaat waren veel mensen met een beperking aanwezig. De euforie was groot.

De goedkeuring door de Eerste Kamer was de laatste grote stap op weg naar ratificatie. Eerder dit jaar, in januari, ging de Tweede Kamer al akkoord. Nederland kan nu overgaan tot bekrachtiging van het verdrag. Daarvoor zijn nog een paar formele zaken nodig.

Allerlaatste (formele) stappen
Over de goedkeuringswet kan officieel nog een referendum worden gehouden (als daar 10.000 handtekeningen in acht weken tijd voor worden ingediend). Als dat niet gebeurt, wordt de goedkeuring in het Staatsblad gepubliceerd. De ondertekende ‘Akte van bekrachtiging’ wordt daarna ondertekend door de Koning en minister van Buitenlandse Zaken en tenslotte neergelegd bij de Verenigde Naties. Dertig dagen daarna is het verdrag in werking.

Van Rijn: niet vrijblijvend
De ratificatie van het VN-verdrag schept verplichtingen voor Nederland. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten nu gaan werken aan een toegankelijker en inclusievere samenleving. Staatssecretaris Van Rijn onderkende dit ook tijdens het debat in de Eerste Kamer. De verdragsbepalingen noemde hij ‘niet vrijblijvend’.

Nu praktisch handelen
Om de beloften van toegankelijkheid en inclusiviteit te laten uitkomen, is praktisch handelen nodig. Komende tijd moeten de rijksoverheid en gemeenten daadkrachtige plannen van aanpak samenstellen. In die plannen moeten ook de doelen en deadlines duidelijk worden omschreven.

Klacht indienen bij VN-comité?
Nog niet duidelijk is of Nederland ook het zogeheten ‘facultatief protocol’ ondertekent. Hierin is geregeld dat mensen zelf een klacht kunnen indienen bij het VN-comité voor rechten van mensen met een beperking. Dit klachtrecht is bedoeld als extra mogelijkheid om met het VN-verdrag in de hand je recht te halen. Voorwaarde is wel dat alle Nederlandse rechtsmiddelen, zoals de rechter of beroepsinstanties, al zijn geprobeerd. De staatssecretaris geeft vóór de zomer meer duidelijkheid over ondertekening van het facultatief protocol door de regering.

De jongerenafdeling van ENIL (the European Network on Independant Living - Europees Netwerk voor Onafhankelijk Leven) onderzocht de behoefte aan seksualiteit en relaties bij 22 jonge mensen met een handicap uit 13 Europese landen.

In dit Engelstalige filmpje The Last Taboo (Het Laatste Taboe) spreken ze zich uit. Het filmpje is ondertiteld in het Engels.

Hier vind je een internetlink naar de uitgeschreven tekst van de film, in het Engels. Of als je liever een Word document leest klik dan hier.

Wat heeft het VN Verdrag tot dusverre in Nederland betekend? Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Prof. B. Oomen (Universiteit Utrecht) doet hier onderzoek naar, aan de hand van een besloten online discussie met organisaties die de belangen van mensen met een beperking behartigen. Binnen het discussieplatform kunnen deelnemers aan de hand van stellingen op elkaar reageren. Wilt U namens uw organisatie deelnemen? Stuur dan een email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met kort informatie over uw organisatie. De uitkomsten van het onderzoek worden te zijner tijd ook op deze website gedeeld.

Naast dit onderzoek onder organisaties zijn Barbara Oomen en haar studenten ook geinteresseerd in de mening van iedereen, met en zonder beperking, over de waarde van het Verdrag. Iedereen met gedachten over dit onderwerp wordt uitgenodigd om een korte vragenlijst in te vullen op https://www.surveymonkey.com/r/29QT9RM – deze uitnodiging mag ook doorgestuurd. Meer informatie over de opzet en achtergrond van het onderzoek is te vinden op www.ucr.nl/inclusie