Een paar weken geleden vertelde Pauline Gransier dat ze door de veranderingen in de zorg bang is de regie over haar leven te verliezen. Zie voor die aflevering hier de link. Nu neemt ze het heft in eigen handen. Met een groep lichamelijk beperkte jongvolwassenen, allen VN Ambassadeur van de Coalitie voor Inclusie, werkt ze aan een manifest voor een toegankelijkere samenleving. Uitzending is op Zaterdag 16 mei in Kassa, NPO 1 19:10

Zie hier de de link naar het vervolg van het zorgportret en hier de link naar de promo. 

Er is nu ook een inclusiestartpagina. Laat ons weten wat er nog mist. http://inclusie.startpagina.nl/

Op dinsdag 3 maart om 16:30 uur bespreekt de Algemene Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Dit op basis van een bijzondere procedure die is aangevraagd door DCDD (Dutch Coalition on Disability and Development) en ADID (Alliance for Disability Inclusive Development). Lees meer op: http://news.smart.pr/lftw/uitnodiging-bijzondere-procedure

De Nederlandse overheid staat op het punt het Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH) te ratificeren. Het VRPH refereert in artikel 32 expliciet aan internationale samenwerking. DCDD roept de Nederlandse overheid op om in haar buitenlandbeleid, in overeenstemming met het VRPH, doelbewust barrières voor mensen met een handicap te voorkomen of weg te nemen, en hierover de dialoog aan te gaan met partnerlanden in het Zuiden die het VRPH al hebben geratificeerd. Lees hier de hele positionpaper en de bijlage. 

Hierbij een link naar het verslag van Jolijn Santegoeds www.mindrights.nl van de hoorzitting over het VN verdrag van 09-02-2015. En de column van voorzitter van de LCR over de hoorzitting.

The Human Rights Council approved a landmark Resolution on the right of persons with disabilities to live independently and be included in the community on an equal basis with others. http://www.internationaldisabilityalliance.org/en/article/human-rights-council-approves-landmark-resolution-right-persons-disabilities

 

Buschauffeurs laten Mees bij de halte staan

Mees Hessels (20) is een ondernemende jongeman. Hij heeft verlammingen in beide benen, maar trekt toch het hele land door voor zijn hobby: rolstoelbasketbal. Tenminste, als hij de bus in mag. Lees hier meer over zijn ervaringen. 

Op 15 april wordt tijdens de 13e sessie van het VN Comite een Algemene Discussie gehouden over artikel 24 van het VN verdrag ( het recht op onderwijs). Zie voor meer informatie:  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/DGDontherighttoeducationforpersonswithdisabilities.aspx inclusief de bijdragen vanuit verschillende landen, waaronder Nederland. 

 

 

Lees hier de column van Jose van Rosmalen over het VN verdrag Waarmaken!

Het VN Comtie voor de rechten van mensen met een beperking bespreekt van 25 maart tot en met 17 april in haar sessie de volgende landen: Duitsland, Kroatie, Tsjechie, Turkmenistan, Dominicaanse Republiek, Mongolie en de Cook Eilanden. Lees meer: http://www.internationaldisabilityalliance.org/en/article/13th-session-crpd-committee-opens-today-0 met informatie over het programma, de side- events en de linken naar de rapporten van de diverse landen. 

Het is ook mogelijk een livesessie via de webcast te volgen: http://www.treatybodywebcast.org/

 

 

De Coalitie voor Inclusie was een van de organisaties die tijdens de hoorzitting over het VN verdrag bij de Tweede Kamer op 09022015 insprak. Peter Hoogenveen deed dit namens de Coalitie. Lees hier zijn bijdrage. 

Vorig jaar organiseerde de Coalitie samen met Disability Studies een netwerkbijeenkomst over de Inclusieve Buurt in Almere. Nu is er een film over het project uitgekomen. 

Lees hier de position paper en de bijlage die de Alliantie Implementatie heeft opgesteld ten behoeve van de hoorzitting over de wetsvoorstellen die op 09 februari 2015 zal plaatsvindenin de Tweede Kamer. http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2014A04821

Hier vindt u het verslag van de werkconferentie Ja Zeggen Ja Doen, die op 27 november 2014 werd georganiseerd door de Alliantie Implementatie van het VN-verdrag. Rond de 100 mensen namen hieraan deel.  In het verslag vindt u een korte weergave van de discussies die in de verschillende kenniskringen en aan de praktijktafels zijn gevoerd.  In de bijlage is een gedetailleerd verslag van de verschillende discussies per onderwerp opgenomen. 

Hoorzitting/Rondetafelgesprek op 9 februari 2015 van 10-15 uur over het Wetsvoorstel inzake Ratificatie VN-verdrag Rechten voor mensen met een beperking in de Tweede Kamer. Lees hier de uitnodiging. En lees hier de position paper en de bijbehorende bijlage die de Alliantie Implementatie VN verdrag heeft opgesteld. 

VN Ambassadeur Bram de Vries stuurde BNN een brief over beeldvorming in hun programma's en legt de relatie met het VN verdrag. Lees hier de brief.

Deze informatiekaart is bedoeld om u in te lichten over het VN-verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap (verder: VN-verdrag Handicap) en wat dit Verdrag voor u als
gemeente gaat betekenen. U kunt hierin lezen wat er wél van u verwacht wordt en wat niet.
De informatiekaart bevat verder een aantal voorbeelden uit de huidige praktijk.

http://www.vng.nl/files/vng/publicaties/2014/201412-informatiekaart-vn-verdrag.pdf

VN Ambassadeur Jeanet Wardenier geeft een presentatie over het VN verdrag tijdens de Inclusieborrel in Wolvega. 

VN ambassadeur aan het werk

 

Op Maandag 26 januari wordt van 10.00 – 12.00 in de Tweede Kamer de Mensenrechtendialoog gehouden. De bijeenkomst is een initiatief van Amnesty International afdeling Nederland, Cordaid, Nederlands Juristen Comité voor de Rechten van de Mens, Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten, de Onderzoeksschool Rechten van de Mens, Open Society Foundations in samenwerking met Dietz, Dröge en Van Loo en wordt georganiseerd met steun van de fracties van SP, D66, GL, CDA, SGP, PvdA en CU. U bent welkom de dialoog in de zaal bij te wonen.

Thema van de eerste bijeenkomst is de betekenis van mensenrechten voor gemeenten in het kader van de decentralisaties. Mensenrechten bieden houvast bij het maken van stedelijk beleid en bij de decentralisatie. Steden en gemeenten zijn steeds meer de eerste verantwoordelijke op het gebied van sociaal beleid, bijvoorbeeld door de veranderingen in de jeugdzorg en de Wmo. En omdat mensenrechten internationale afspraken zijn kun je mensenrechten benutten om internationaal te vergelijken en te leren van andere steden. Met Tweede Kamerleden gaan we in gesprek over de bruikbaarheid van de mensenrechtenaanpak voor gemeenten, de noden van gemeenten bij de decentralisaties in het sociale domein en de systeemverantwoordelijkheid van de rijksoverheid. Een tweede mensenrechtendialoog zal plaatsvinden op maandag 2 maart 2015 van 10.00 – 12.00 op het thema mensenrechteneducatie.

Sprekers op de bijeenkomst zijn:

Blok 1:

Prof. dr. Nicola Jägers, College voor de Rechten van de Mens, Hoogleraar Universiteit van Tilburg en lid van het bestuur van de Onderzoeksschool Rechten van de Mens.

Prof. dr. Gijsbert Vonk, Hoogleraar socialezekerheidsrecht Rijksuniversiteit Groningen en onderzoeksleider van het project decentralisaties in het sociale domein (stichting GAK).

Mr. Joris Sprakel, Docent aan de Haagse Hogeschool en mensenrechtenadvocaat.

Blok 2:

Harald Bergmann, Burgemeester ´mensenrechtenstad´ Middelburg (VVD) en portefeuillehouder mensenrechten van de Commissie Europa en Internationaal van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Peter van Zutphen, Eerste Locoburgemeester en als Wethouder verantwoordelijk voor decentralisaties, welzijn, armoedebeleid en herstructurering te Heerlen (SP).

Margriet Jongerius, Wethouder Welzijn, Zorg en maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wijkgericht werken en participatie, en cultuur in ´mensenrechtenstad´ Utrecht (Groenlinks).

Bezoekers voor de Mensenrechtendialoog worden gevraagd de Tweede Kamer-ingang Lange Poten te gebruiken. Neemt u vooral een identiteitsbewijs mee. U wordt aangeraden ruim een halfuur voor aanvang aanwezig te zijn. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Julia van Boven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het nieuwe rapport van het Zero Project, dat de status quo van de implementatie van het VN verdrag onderzoekt, is uit. Thema is Zelfstandig leven en politieke participatie. Er zijn data uit 150 landen verzameld en 50 innovatieve praktijken en beleid die als rolmodel kunnen fungeren. www.zeroproject.org Meer dan 3.000 experts binnen het netwerk hebben aan het rapport bijgedragen.

 

Artikel Burgerschap en handicap. It’s all about (em)power(ment) van Peter Lambreghts. 

‘Beleidsteksten staan bol van inclusie en participatie maar toch blijven we investeren
in publieke dienstverlening en infrastructuur die mensen uitsluiten.’