Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) lanceert een nieuw project: Pro Bono Connect. Pro Bono Connect is een zogenaamd ‘clearinghouse’ dat maatschappelijke organisaties (NGO’s) koppelt aan advocaten die hen bij mensenrechtenvraagstukken gratis juridisch advies geven of in een juridische procedure bijstaan.

Uitstel van Kamerdebat over VN verdrag!

Het vervolg van het debat over het VN-gehandicaptenverdrag gaat donderdag 17 december niet door. Op verzoek van een meerderheid van de Kamer krijgt staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) meer tijd voor een reactie op een voorstel van PvdA-Kamerlid Otwin van Dijk.


Donderdagmiddag 17 december zou de Tweede Kamer verder vergaderen over de ratificatie van het verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap. Tijdens het eerste deel van het debat heeft Otwin van Dijk (PvdA) een amendement ingediend. Hij wilde daarmee wettelijk vastleggen dat de toegankelijkheid van openbare gebouwen en ruimten voor mensen met een handicap de norm wordt. Staatssecretaris Van Rijn zou een reactie op dit amendement naar de Kamer sturen, maar heeft op woensdag 16 december om meer tijd gevraagd voordat het debat verder gaat. Een meerderheid van de Kamer heeft hem dat uitstel gegeven.

Het vervolg van het debat zal na het kerstreces opnieuw geagendeerd worden.

Wilt u meedenken over het concept Algemene Toelichting op artikel 24 VN Verdrag over het recht op inclusief onderwijs? Het comité voor Rechten van personen met een handicap vraagt om uw feedback. Mail uw reactie vóór 14 december naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij bundelen alles en sturen het door het Comité.

Marc de Hond en PvdA-kamerlid Otwin van Dijk pleiten vandaag in dit opinieartikel voor een wet die toegankelijkheid voor iedereen verplicht stelt (bron: Joop.nl)

"Behandel mensen met een beperking niet langer apart".

Een reisgids voor parlementsleden en beleidsmakers bij de implementatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap

Karen blogt over haar reactie op het Tweede Kamer debat over het VN verdrag en over het dagelijks leven met haar dochter.

Vol verwachting klopt ons hart: VN-verdrag eindelijk in Tweede Kamer


Op Woensdag 9 december behandelt de Tweede Kamer het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Al jaren zien deze mensen en hun belangenorganisaties daar reikhalzend naar uit. Om ervoor te zorgen dat Nederland het verdrag niet alleen ratificeert, maar ook gaat inzetten op échte verbeteringen, wil de Alliantie voor de implementatie van het VN-verdrag de Kamerleden een aantal dringende suggesties meegeven.


Het VN-verdrag is van grote betekenis voor mensen met een beperking, aandoening of ziekte. Het verdrag vereist dat zij in staat worden gesteld zelf de regie te voeren over hun eigen leven en daarbij eigen keuzes te maken. Zij moeten bovendien waar nodig kunnen rekenen op ondersteuning om op voet van gelijkheid mee te doen aan de samenleving. Om dat daadwerkelijk te realiseren, is het belangrijk dat Nederland het verdrag niet alleen ratificeert, maar ook zorgvuldig gaat uitvoeren. De Alliantie voor de implementatie van het VN-verdrag doet daarvoor de volgende suggesties.

  • Laat de vijf meest relevante ministeries permanent aansluiten in een bestuurlijk overleg dat de implementatie van het VN-verdrag coördineert, en dat wordt voorgezeten door VWS. Dit waarborgt een levensbrede aanpak.
  • Laat iedere gemeente op basis van lokale kenmerken een Lokale Inclusie Agenda maken. Ook zij dienen uitvoering te geven
  • Werk aan het VN-verdrag en kunnen zo de decentralisaties betekenis en inhoud geven.Werk een concreet plan van aanpak uit in nauwe samenspraak met mensen met een beperking. Het huidige plan mist concretisering en inhoudelijke uitwerking
  • Laten we in Nederland toegankelijkheid vanzelfsprekend maken. De Alliantie staat achter de ambitie van het amendement van kamerlid Otwin van Dijk.
  • Maak de Kieswet inclusief, zodat alle mensen met een beperking zelfstandig van hun kiesrecht gebruik kunnen maken. Het huidige voorstel maakt dat voor mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening onvoldoende mogelijk.
  • Weeg de inhoud van de interpretatieve verklaringen die de regering wil afgeven rond het VN-verdrag nog eens zorgvuldig. De voorgestelde verklaringen doen onvoldoende recht aan de kracht en inhoud ervan.

Alliantie maakt zich sterk voor ratificatie
In de Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag werken de Coalitie voor Inclusie, Per Saldo, LFB, LPGGz en Ieder(in) met elkaar samen. Samen met onze leden en netwerken zetten we ons in voor zorgvuldige wetgeving voor de ratificatie en daadkrachtige implementatie van het VN-verdrag. Lees hier het statement van de Alliantie.

Deze tekst sprak Linda Voortman van GroenLinks uit tijdens het debat over de ratificatie van het VN verdrag.

Alliantie maakt zich sterk voor ratificatie
In de Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag werken de Coalitie voor Inclusie, Per Saldo, LFB, LPGGz en Ieder(in) met elkaar samen. Samen met onze leden en netwerken zetten we ons in voor zorgvuldige wetgeving voor de ratificatie en daadkrachtige implementatie van het VN-verdrag. Lees hier het statement van de Alliantie.

De PvdA wil dat bedrijven verplicht worden om hun gebouwen toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. PvdA-Kamerlid Van Dijk, die zelf in een rolstoel zit, komt in de Tweede Kamer met een voorstel om dat te regelen.

Het kabinet wil bedrijven alleen verplichten om hun zaak toegankelijk te maken als een klant erom vraagt. Dat zorgt er dan voor dat mensen met een beperking bijvoorbeeld hun supermarkt, maar ook de NS of busvervoerder kunnen vragen om aanpassingen, waar dan serieus naar gekeken moet worden.

Maar dat is niet genoeg, vindt Van Dijk. Lees het artikel op de NOS website.

Iedereen weet hoe het hoort. Je moet mensen respecteren en je mag niemand uitsluiten op grond van zijn of haar beperking. Je hebt respect voor elkaar en je probeert je te verplaatsen in de ander. Je houdt rekening met anderen en helpt elkaar. We leven nu eenmaal in een gevarieerde samenleving met allemaal verschillende achtergronden. Maar hoe werkt dat in de praktijk?

In deze blog deelt ervaringsdeskundige Mireille de Beer een paar van haar belevenissen.

Heb je het debat in de Tweede Kamer niet live of op tv kunnen volgen? Zarah van Wij Staan Op! heeft een vluchtige update geplaatst.

De 80 miljoen mensen met een beperking in Europa ondervinden nog altijd hindernissen bij het deelnemen aan de maatschappij. Gebouwen, vervoer, informatie en communicatie zijn lang niet altijd toegankelijk waardoor ze niet het leven kunnen leiden dat ze graag willen. Mensen met een verstandelijke beperking bijvoorbeeld zijn gebaat met informatie in eenvoudige taal. Het ontbreken hieraan maakt ze kwetsbaar voor discriminatie, geweld en sociale uitsluiting.

De Europese Commissie heeft op 3 december de European Accessibility Act (EAA Wet op de Toegankelijkheid) gepubliceerd. In het wetsvoorstel wordt toegankelijkheid gegarandeerd voor zorgvuldig gekozen producten en diensten zoals pinautomaten, bankdiensten, computers, telefoons, tv's, audiovisuele diensten, transport, electronische boeken, internetwinkels en -diensten. Als het voorstel door het Europees parlement wordt aangenomen dan is de EAA wettelijk bindend voor de Europese lidstaten.

De verwachting is dat toegankelijkheid vanzelfsprekender wordt in beleid, wetgeving en uitvoering waardoor het deelnemen aan de maatschappij door mensen met een beperking een stuk makkelijker wordt. In dit Engelstalig persbericht van Inclusion Europe leest u meer over de EAA.

Harry Haddering stuurt de Tweede Kamer een concept motie waarin hij pleit voor het honoreren van ervaringsdeskundigheid in de wet. Praat niet over ons maar met ons!

In 2007 heeft Nederland het VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking ondertekend. Broeder Tuck vraagt zich in deze blog af waarom het debat over, en de ratificatie van dit Verdrag toch steeds wordt uitgesteld door onze overheid. 

Lees hier de tekst die Otwin van Dijk van de PvdA uitsprak tijdens het plenaire Tweede Kamer debat over het VN verdrag.

Werkgevers die zich ervoor inzetten toegankelijk te zijn voor personen met een handicap worden beloond door de Lucille Werner Foundation. Deze stichting daagt bedrijven elk jaar uit een plek te verdienen op de ‘Business Walk of Fame’. Werkgevers kunnen zich echter niet zelf aanmelden, het zijn hun tevreden werknemers met een beperking die hun werkgever mogen voordragen.
Dit initiatief vindt jaarlijks plaats op Wereld Gehandicapten Dag 3 december. De jury kiest voor vier winnaars in de categorieën ‘Meest toegankelijke werkgever groot bedrijf’, ‘Meest toegankelijke werkgever voor MKB’, ‘Meest creatieve idee’, ‘Aanmoedigingsprijs’.

Coalitienieuws 33 met daarin de behandeling van het VN verdrag door de Tweede Kamer, een oproep tot feedback op Artikel 24 over onderwijs, het Europees wetsvoorstel over Toegankelijkheid en last-but-not-least de Consultatiebijeenkomst voor de achterban van de Coalitie op 11 februari 2016.

VN ambassadeurs Jeanet Wardenier en Jeroen Veltheer zijn er van overtuigd: “Het zou fijn zijn als Nederland nu echt het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking gaat tekenen. Hierin staan toegankelijkheid en het niet discrimineren van mensen met een beperking centraal. Het gaat er om dat mensen met een beperking gelijkwaardig worden behandeld. Gelijkwaardig betekent: net als mensen zonder beperking, gewoon als burger.” Lees het interview met beiden in Zijlnieuws

In1School, een project van NSGK, maakt zich sterk voor het recht op inclusief onderwijs.

In dit kader maakt In1School momenteel een inventarisatie van voorhoedescholen in Nederland, op weg naar inclusief onderwijs. Het gaat om scholen die kinderen en jongeren toelaten met grote uitdagingen op het gebied van gedrag, autisme, beperking en deze kinderen ondersteunen tijdens hun schoolloopbaan. En dat de school werkt vanuit de visie en praktijk dat alle kinderen en jongeren uit de buurt welkom zijn en zich welkom voelen. Vanuit gesprekken met de aangedragen scholen wil In1School tot een aantal profielen van inclusief onderwijs.

Graag willen we ouders en andere betrokken vragen wie ervaring heeft met een school die voldoet aan bovenstaande kenmerken. Kent u zo'n school of wilt u meer lezen? Klik hier.

Naast de landelijke overheid zijn ook gemeenten, werkgevers, Wmo-raden, lokale belangenorganisaties en burgergroepen verplicht om te werken aan een inclusieve samenleving. Vilans heeft een kennisdossier over het VN-verdrag gemaakt voor het programma Aandacht voor iedereen. De twee centrale vragen in dit kennisdossier zijn: wat betekent het VN-verdrag voor gemeenten en wat zijn de specifieke aandachtspunten vanuit het cliëntenperspectief voor Wmo-raden en lokale belangenorganisaties om gebruik te maken van de mogelijkheden van het verdrag?