Binnen het project VN-ambassadeurs aan de slag hebben we ons als doel gesteld om 2000 concrete ervaringen en verhalen op te halen. Daarom zijn we een verhalencampagne gestart. Dit houdt in dat we via social media elke week een thema uit het VN-verdrag centraal stellen en mensen oproepen om hun ervaringen te delen. Hou daarom onze social media Twitter: @vnvertelpunt en Facebook: www.facebook.com/VNvertelpunt in de gaten. Heb je zelf een iets meegemaakt dat met een van dee thema's te maken heeft dele je verhaal op ons Vertelpunt: http://bit.ly/2q5D5rT 

Alle verhalen samen helpen ons om in juli 2018 de schaduwrapportage aan de Verenigde Naties te laten zien hoe Nederland het VN-verdrag waarmaakt. Thema's zijn: 

1. Cultuur, sport en vrije tijd, artikel 30 bit.ly/2rZhSBI

2. Toegankelijkheid en mobiliteit, artikel 20 en artikel 9, bit.ly/2slgAB2

3. Werk en inkomen: artikel 27 en artikel 26 en 28. bit.ly/2rQmUvD

4. Gezondheid en Zorg: artikel 25 en de artikelen: 14,15,16,17. http://bitly.nl/W80a1

5. Zeggenschap en Eigen regie: artikel 12

6. Onderwijs en ontwikkelen: artikel 24

7. Deelname aan politiek en openbare leven: artikel 29

8. Zelfstandig leven en voorzieningen: artikel 19