Heeft u een beperking en ervaart u problemen bij het stemmen? Of heeft u juist een positieve ervaring met de toegankelijkheid van de verkiezingen? Meld uw ervaring via het meldformulier op deze website: https://mensenrechten.nl/stemmen.

Verbeteringen

Volgens het VN-verdrag handicap moet iedereen met een beperking zonder obstakels kunnen stemmen. Het College is toezichthouder op de naleving van dit verdrag in Nederland. Het wil graag weten welke obstakels mensen met een beperking ervaren tijdens de verkiezingen en welke mogelijke oplossingen daarvoor zijn. Zo kan het College in de toekomst aandringen op verbeteringen. Het College wil dat de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 volledig toegankelijk zijn voor iedereen.

Allerlei obstakels

Mensen met een beperking kunnen allerlei obstakels tegenkomen tijdens de verkiezingen. Is het stembiljet begrijpelijk voor mensen met een verstandelijke beperking? Is het stemlokaal bereikbaar voor mensen met een lichamelijke beperking? Kunnen mensen met een visuele beperking hulp krijgen in het stemhokje? Zijn de verkiezingsprogramma’s toegankelijk voor iedereen? Het College hoort graag iedere negatieve of positieve ervaring.

Alvast hartelijk dank voor uw melding!