10 jaar geleden, op 13 december 2006, werd het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking aangenomen door de Verenigde Naties.

172 staten hebben inmiddels het verdrag geratificeerd. Er is een groeiende daadkracht om het Verdrag volledig te ratificeren en uit te voeren.

Steun is nog hard nodig voor het ratificeren van het Optioneel Protocol, die de manier regelt waarop mensen schendingen kunnen aankaarten.