Een wat ongebruikelijk verzoek: we zoeken PvdA-leden!

Komende week heeft de PvdA haar deadline voor indienen van amendementen w.b. hun verkiezingsprogramma. Jan Troost heeft een aantal amendementen ingediend m.b.t. Ontwikkelingssamenwerking. Implementatie van het VN-Verdrag binnen ontwikkelingssamenwerking is van groot belang, daarvoor doet Jan een aantal concrete suggesties.

De amendementen zullen het echter niet halen zonder 100 'likes' van andere PvdA-leden. En de deadline is al a.s. woensdag 23:59 uur....!

We weten dat het ambitieus is, maar ben je PvdA-lid en/of ken je leden? Ga dan naar de zogeheten ledenkamer van de PvdA en like de amendementen (zie onderaan dit bericht), en roep mede-partijleden op hetzelfde te doen door deze mail door te sturen.
Het is kort dag, maar het zou fantastisch zijn als het ons lukt om voor woensdagnacht 100 likes te ontvangen!

Amendement Internationale samenwerking Partijprogramma PvdA Pagina 60 en 61:

PAGINA 60
Nederland heeft in het bijzonder een voortrekkersrol te vervullen als het gaat om rechten van vrouwen, kinderen, LHBTI, mensen met een handicap en mensenrechtenverdedigers.
De PvdA wil zich in het bijzonder inzetten voor gelijke rechten voor vrouwen en meisjes, met name zij die te maken hebben met verschillende vormen van uitsluiting zoals meisjes en vrouwen met een handicap.
PAGINA 61
We willen dat kinderen naar school kunnen blijven gaan en dat er werk en opleiding is voor de volwassenen, zodat mensen weer een eigen bestaan kunnen opbouwen. Wij willen dat binnen noodhulp kwetsbare groepen –die makkelijk achterblijven- bereikt worden, zoals mensen met een handicap zoals verwoord in het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

(bericht van DCDD Dutch Coalition on Disability and Development)