Krachtig ‘nee’ tegen Besluit Toegankelijkheid

Met bijna 600 reacties in korte tijd op het ‘Besluit toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte’, heeft de internetconsultatie een krachtig signaal aan het kabinet opgeleverd. Het kabinet kan en mag dit signaal niet naast zich neerleggen. Op een enkele uitzondering na, zijn de reacties eensgezind: de uitwerking van de toegankelijkheidseisen uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, is volstrekt ondermaats.

Het concept-besluit van het kabinet is onverenigbaar met de ambitie waarmee het verdrag werd goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Het concept is om onbegrijpelijke redenen uiterst vaag en staat een toegankelijkere samenleving eerder in de weg dan dat het bijdraagt. Mensen met een beperking hebben niks aan dit conceptbesluit en degenen die toegankelijkheid moeten realiseren, weten hiermee evenmin waar zij aan toe zijn.

Het concept is ongeschikt om voor te leggen aan de Tweede Kamer en moet daarom terug naar de tekentafel. De bijna 600 reacties van onder meer bezorgde mensen met en zonder handicap, belangenorganisaties, zorgaanbieders, bouwkundigen en ondernemers, bieden het kabinet de bouwstenen om tot een goed Besluit toegankelijkheid te komen.

Lees ook Besluit Toegankelijkheid is onder de maat met daarin de reactie van
de Alliantie voor implementatie van het VN verdrag. De Alliantie bestaat uit
de Coalitie voor Inclusie, Ieder(in), LPGGZ, Per Saldo en LFB.