Wij Staan Op! reageert met Open Brief op de Algemene Maatregel van Bestuur
Toegankelijkheid in het VN-Verdrag met #jekomternooitin. 

"Aan mensen met een handicap worden vele normen en verplichtingen opgelegd. Het
kan niet zo zijn dat andersom geredeneerd de overheid geen normen oplegt aan
zichzelf als het gaat om het bereiken van een toegankelijk samenleving. Daarnaast
moet de overheid ook aan organisaties met openbare functies, evenals aan de
samenleving, duidelijke verplichtingen opleggen zodat mensen met een handicap op
gelijk niveau kunnen deelnemen aan de samenleving en zo autonoom mogelijk
kunnen leven. Het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap is
niet vrijblijvend, ook niet voor de Nederlandse overheid. Wij willen dat de overheid
zich aan het VN-verdrag houdt en de samenleving heldere verplichtingen oplegt
omtrent toegankelijkheid."

Lees de hele Open Brief: http://wijstaanop-nl.sites.tekstveld.nl/uploads/site/site11/files/jekomternooitin.pdf

Geef vóór 7 november 2016 je mening over het regeringsvoorstel https://www.internetconsultatie.nl/toegankelijkheid