The Dutch struggle towards ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Juridisch essay geschreven door mr. Nina Timmermans LLM

In dit essay legt Nina Timmermans een verband met de onwil van de regering om inclusief onderwijs en mensenrechteneducatie verplicht te stellen, ondanks internationale verplichtingen. Haar essay maakt ook duidelijk dat kinderen en (jong)volwassenen met een beperking of chronische ziekte in Nederland nog steeds onbekend dus onbemind zijn (‘unknown, unloved’) en dat blijkt o.a. uit het negeren van hun rechten in het eerste Nationaal Actie Plan Mensenrechten. De wet Passend onderwijs en bezuinigingen in het sociale domein komen ook aan de orde.