Besluit toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte.
Bij het aannemen van het VN verdrag heeft de Tweede Kamer besloten de Algemene Toegankelijkheid vast te leggen in de wet. Hoe dit precies moet worden uitgevoerd wordt uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur. De overheid legt nu het conceptbesluit voor waarin nadere regels worden gesteld ter uitvoering van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Doel van de regeling
Dit conceptbesluit geeft invulling aan artikel 2a van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). De norm uit dit artikel is vrij algemeen geformuleerd. In de toelichting wordt geschreven over een geleidelijke verwezenlijking van algemene toegankelijkheid, over voorzieningen van eenvoudige aard en over onevenredige belasting. Dit conceptbesluit geeft een nadere duiding van deze termen.

Hier kunt u het voorstel lezen en uw reactie insturen
https://www.internetconsultatie.nl/toegankelijkheid

Belangrijk: de reactietermijn sluit al op 7 november 2016. Wees er snel bij!