Strijdigheid Participatiewet met het VN verdrag voor de rechten van de mensen met een beperking

Brief aan de Eerste Kamer, 12 mei 2014