VN in beeld

VN vertelpunt

Hoe ziet het leven voor mensen met een beperking eruit in Nederland? Dat kunnen alleen mensen zelf vertellen. De Coalitie voor Inclusie wil graag weten wat u meemaakt.

Vertel hier uw verhaal: www.vnvertelpunt.nl 

Coalitie voor Inclusie

De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die werkt aan de implementatie van het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking en daarmee aan een inclusieve samenleving. 
www.coalitievoorinclusie.nl 

CVI-logo-papier-kleiner

De Nederlandse overheid staat op het punt het Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH) te ratificeren. Het VRPH refereert in artikel 32 expliciet aan internationale samenwerking. DCDD roept de Nederlandse overheid op om in haar buitenlandbeleid, in overeenstemming met het VRPH, doelbewust barrières voor mensen met een handicap te voorkomen of weg te nemen, en hierover de dialoog aan te gaan met partnerlanden in het Zuiden die het VRPH al hebben geratificeerd. Lees hier de hele positionpaper en de bijlage.