VN in beeld

VN vertelpunt

Hoe ziet het leven voor mensen met een beperking eruit in Nederland? Dat kunnen alleen mensen zelf vertellen. De Coalitie voor Inclusie wil graag weten wat u meemaakt.

Vertel hier uw verhaal: www.vnvertelpunt.nl 

Coalitie voor Inclusie

De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die werkt aan de implementatie van het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking en daarmee aan een inclusieve samenleving. 
www.coalitievoorinclusie.nl 

CVI-logo-papier-kleiner

Op 15 april wordt tijdens de 13e sessie van het VN Comite een Algemene Discussie gehouden over artikel 24 van het VN verdrag ( het recht op onderwijs). Zie voor meer informatie:  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/DGDontherighttoeducationforpersonswithdisabilities.aspx inclusief de bijdragen vanuit verschillende landen, waaronder Nederland.