VN in beeld

VN vertelpunt

Hoe ziet het leven voor mensen met een beperking eruit in Nederland? Dat kunnen alleen mensen zelf vertellen. De Coalitie voor Inclusie wil graag weten wat u meemaakt.

Vertel hier uw verhaal: www.vnvertelpunt.nl 

Coalitie voor Inclusie

De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die werkt aan de implementatie van het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking en daarmee aan een inclusieve samenleving. 
www.coalitievoorinclusie.nl 

CVI-logo-papier-kleiner

Hier vindt u het verslag van de werkconferentie Ja Zeggen Ja Doen, die op 27 november 2014 werd georganiseerd door de Alliantie Implementatie van het VN-verdrag. Rond de 100 mensen namen hieraan deel.  In het verslag vindt u een korte weergave van de discussies die in de verschillende kenniskringen en aan de praktijktafels zijn gevoerd.  In de bijlage is een gedetailleerd verslag van de verschillende discussies per onderwerp opgenomen.