VN in beeld

VN vertelpunt

Hoe ziet het leven voor mensen met een beperking eruit in Nederland? Dat kunnen alleen mensen zelf vertellen. De Coalitie voor Inclusie wil graag weten wat u meemaakt.

Vertel hier uw verhaal: www.vnvertelpunt.nl 

Coalitie voor Inclusie

De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die werkt aan de implementatie van het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking en daarmee aan een inclusieve samenleving. 
www.coalitievoorinclusie.nl 

CVI-logo-papier-kleiner

  • Het belangrijkste grondbeginsel van het VN verdrag is waarborgen van de eigen regie en autonomie van mensen. Het gaat erom dat we in ons beleid en in onze maatschappij een bewustwording realiseren dat de autonomie van mensen met een beperking ons uitgangspunt moet zijn, overal in

Lees hier de bepalingen in het VN verdrag die gaan over eigen regie

Lees hier het document, Eigen Regie als basis, visiedocument Initiatiefgroep Eigen Regie

Lees hier de Position Paper: “Nothing about us, without us: ervaringskennis en eigen regie van mensen met beperkingen.” Jacqueline Kool,